Podmínky užití

Veškeré materiály na této internetové stránce podléhají autorským právům společnosti ADC Systems s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena.

Veškeré materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití, za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva.

Nejste oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti ADC Systems s.r.o.

Přístupem k této stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad níže uvedené podmínky.

  • Pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte je chráněno autorským právem.
  • Společnost ADC Systems s.r.o. nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi společnosti ADC Systems s.r.o.
  • Společnost ADC Systems s.r.o. vyvíjí maximální úsilí tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace. Společnost ADC Systems s.r.o. však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost.
  • Společnost ADC Systems s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby v obsahu této stránky.
  • Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí.
  • Společnost ADC Systems s.r.o. nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné ani nadměrné škody vyplývající z Vašeho přístupu na tuto stránku.
  • Veškeré informace na této stránce Vám jsou poskytovány aktuálně, bez jakékoli záruky, ať již vyslovené či mlčky předpokládané, zejména bez konkludentních záruk jejich obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení jakýchkoliv práv.
  • Společnost ADC Systems s.r.o. neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítači nebo jiném majetku z důvodu přístupu k této stránce, jejího užívání, prohlížení nebo stahování jakýchkoliv materiálů.
  • Společnost ADC Systems s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí.

Společnost ADC Systems s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli úpravy jsou pro Vás závazné.

 
30year