Hlavní informace

Dokumenty

Uvedené služby nabízíme v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a souvisejícími právními úpravami v platném znění a v rozsahu Osvědčení č. 2706 Českého telekomunikačního úřadu
č. j. 45 870/2009-631.

Naše společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00034890.

 

Níže uvádíme dokumenty, se kterými si Vám doporučujeme se seznámit před objednáním našich služeb:

ADC Systems s.r.o.

Informační technologie

Internet a VoIP telefon

Vývoj a výroba 

Všetatská 317/16a
19600 Praha 9 - Miškovice
GPS: N50°9'18.8" E14°32'30.1"

tel.: +420 222 747 000
fax: +420 222 747 010
e-mail: info@adc.cz

tel.: +420 220 990 770
tel.: +420 220 990 660 (HOT)
e-mail: internet@adc.cz

tel.: +420 222 747 000
tel.: +420 220 990 550
e-mail: vyvoj@adc.cz